Skip to main content

Total raised so far

£200.00 +£35.00 Gift Aid See breakdown

Recent donations

yesterday

Anonymous

£10.00

yesterday

DEkIT Ltd

£50.00 + £12.50 Gift Aid

1 week ago

Dorothy Mamgu Steffan a Rhodri

£20.00 + £5.00 Gift Aid

1 week ago

Enid Evans family

£20.00 + £5.00 Gift Aid

Da iawn chi !

2 weeks ago

Miles a Martha

£10.00 + £2.50 Gift Aid

2 weeks ago

A Dew

£10.00 + £2.50 Gift Aid

Amazing 👏 💚

2 weeks ago

Dewi, Ioan a Hefin

£10.00 + £2.50 Gift Aid

2 weeks ago

Anonymous

£10.00 + £2.50 Gift Aid

2 weeks ago

Luned, Rhys, Mared a Dyfan

£10.00 + £2.50 Gift Aid

2 weeks ago

Hair by Danielle

£50.00

CRA Ysgol Gymraeg Bryniago are raising money for Cymdeithas Gyfeillion Ysgol Bryniago

Brynia-GO-gwyrdd!


Share this page with your friends:

Share on Twitter

Our story

Mae Ysgol Gymraeg Bryniago yn cynnal ymgyrch i fynd yn WYRDD! Gobeithiwn y bydd ein newidiadau bychain yn cael effaith fawr yn ein hysgol, yn ogystal â’r gymuned leol. Fel dinasyddion egwyddorol, gwybodus ym Mhontarddulais rydym wedi bod yn gweithio'n galed i gynllunio a datblygu ein iard ac mae'r Cyngor Eco wedi llunio 5 targed GO GWYRDD.

Fel Ysgol, ein nod yw:

1.Plannu mwy o flodau a choed ar dir yr ysgol.

2.Tyfu ein ffrwythau a'n llysiau ein hunain.

3.Ailgylchu ein gwisg ysgol drwy sefydlu siop ddillad.

4.Ailgylchu dillad ac esgidiau.

5.Cerdded mwy i'r ysgol.

Plîs cefnogwch Brynia-GO-gwyrdd!

Ysgol Gymraeg Bryniago are running a campaign to GO-GREEN! We hope that our small changes will have a big impact in our school, as well as the local community. As ethically informed citizens of Pontarddulais we have been working hard to plan and develop our school grounds and the Eco-Council have come up with 5 GO GWYRDD targets.

As a School we aim to:

1.Plant more flowers and trees on school grounds.

2.Grow our own fruit and vegetables.

3.Recycle our school uniform by establishing a pre-loved clothes shop.

4.Recycling clothes and shoes.

5.Walk more to school.

Please support Brynia-GO-gwyrdd!


Thank you for checking out our page. Making a donation is fast, easy and secure thanks to Give as you Live Donate. They'll take your donation and pass it onto Cymdeithas Gyfeillion Ysgol Bryniago.

CRA Ysgol Gymraeg Bryniago are fundraising for

Cymdeithas Gyfeillion Ysgol Bryniago

Charity number: 1108044

More great ways you can raise funds

Help us raise more

Your donations will help the great work Cymdeithas Gyfeillion Ysgol Bryniago do.

Donate now