Skip to main content

This page is closed and is not accepting further donations

Total raised so far

£335.00 +£43.75 Gift Aid See breakdown

Recent donations

6 months ago

Llaethdy Hendy Dairy

£25.00 + £6.25 Gift Aid

Pob lwc!

6 months ago

Osian a Owain

£10.00 + £2.50 Gift Aid

7 months ago

The Garden Deli

£100.00

Best of luck with fundraising

8 months ago

Anonymous

£10.00

8 months ago

DEkIT Ltd

£50.00 + £12.50 Gift Aid

8 months ago

Dorothy Mamgu Steffan a Rhodri

£20.00 + £5.00 Gift Aid

8 months ago

Enid Evans family

£20.00 + £5.00 Gift Aid

Da iawn chi !

8 months ago

Miles a Martha

£10.00 + £2.50 Gift Aid

8 months ago

A Dew

£10.00 + £2.50 Gift Aid

Amazing 👏 💚

8 months ago

Dewi, Ioan a Hefin

£10.00 + £2.50 Gift Aid

CRA Ysgol Gymraeg Bryniago are raising money for Cymdeithas Gyfeillion Ysgol Bryniago

Brynia-GO-gwyrdd!

Our story

Mae Ysgol Gymraeg Bryniago yn cynnal ymgyrch i fynd yn WYRDD! Gobeithiwn y bydd ein newidiadau bychain yn cael effaith fawr yn ein hysgol, yn ogystal â’r gymuned leol. Fel dinasyddion egwyddorol, gwybodus ym Mhontarddulais rydym wedi bod yn gweithio'n galed i gynllunio a datblygu ein iard ac mae'r Cyngor Eco wedi llunio 5 targed GO GWYRDD.

Fel Ysgol, ein nod yw:

1.Plannu mwy o flodau a choed ar dir yr ysgol.

2.Tyfu ein ffrwythau a'n llysiau ein hunain.

3.Ailgylchu ein gwisg ysgol drwy sefydlu siop ddillad.

4.Ailgylchu dillad ac esgidiau.

5.Cerdded mwy i'r ysgol.

Plîs cefnogwch Brynia-GO-gwyrdd!

Ysgol Gymraeg Bryniago are running a campaign to GO-GREEN! We hope that our small changes will have a big impact in our school, as well as the local community. As ethically informed citizens of Pontarddulais we have been working hard to plan and develop our school grounds and the Eco-Council have come up with 5 GO GWYRDD targets.

As a School we aim to:

1.Plant more flowers and trees on school grounds.

2.Grow our own fruit and vegetables.

3.Recycle our school uniform by establishing a pre-loved clothes shop.

4.Recycling clothes and shoes.

5.Walk more to school.

Please support Brynia-GO-gwyrdd!


Thank you for checking out our page. Making a donation is fast, easy and secure thanks to Give as you Live Donate. They'll take your donation and pass it onto Cymdeithas Gyfeillion Ysgol Bryniago.

CRA Ysgol Gymraeg Bryniago are fundraising for

Cymdeithas Gyfeillion Ysgol Bryniago

Charity number: 1108044

More great ways you can raise funds