Skip to main content

This page is closed and is not accepting further donations

Total raised so far

£325.00 +£31.25 Gift Aid See breakdown

Recent donations

11 months ago

Angharad a Neville Hughes

£20.00

12 months ago

LESLEY a HUW

£20.00

12 months ago

STELLA

£20.00

12 months ago

Anne G

£40.00

1 year ago

Sian Brown

£15.00

+ £3.75 Gift Aid

Pen-blwydd hapus!! xx

1 year ago

Anonymous

£20.00

Pen-blwydd hapus iawn i chi’ch dwy.

1 year ago

Menna Lewis

£10.00

1 year ago

Sue

£10.00

1 year ago

Janice

£30.00

+ £7.50 Gift Aid

Pen-blwydd hapus iawn i chi'ch dwy. Syniad da ac achos da.

1 year ago

Eilwen & Irfon

£10.00

+ £2.50 Gift Aid

Penblwydd hapus eich dwy xxx

PENBLWYDD arbennig ELERI ac EIRIAN - special BIRTHDAY

Eirian Hughes is raising money for North West Wales Samaritans Branch

My story

Mae Eleri a mi (Eirian) yn dathlu penblwydd yn 70 oed ar 14eg Gorffennaf eleni ac i nodi'r achlysur hwn hoffwn petaech chi'n gallu cyfrannu ychydig o arian tuag at Samariaid Bangor yn hytrach na phrynu anrhegion. Mae Samariaid Bangor yna i wrando os da chi'n mynd drwy gyfnod anodd. Does dim rhaid i chi ei wynebu ar eich pen eich hun. Maen nhw'n cynnig gwasanaeth Cymraeg a Saesneg.
Ffoniwch yn ddi-dâl. 0808 164 0123. Llinell Gymraeg 1900 - 2300 bob dydd

Llinell Saesneg 116 123 24 awr bob dydd

Diolch yn fawr iawn.

Eleri and I (Eirian) are celebrating our 70th birthday on 14th July this year and to mark this occasion we would like if you could contribute some money towards Bangor Samaritans rather than buying gifts. The Bangor Samaritans are there to listen if you are going through a difficult time and you don't have to face it alone. They offer a Welsh and English service.
Call toll free. 0808 164 0123
Welsh line
1900 - 2300 every day

English line
116 123
24 hours every day

Thank you very much.


Thank you for checking out my page. Making a donation is fast, easy and secure thanks to Give as you Live Donate. They'll take your donation and pass it onto North West Wales Samaritans Branch.

Eirian Hughes is fundraising for

North West Wales Samaritans Branch

Charity number: 1170372

More great ways you can raise funds